Truyện tranh Hiệp sĩ hàng rào – Tiền truyện Game of Thrones

Truyện tranh Hiệp sĩ hàng rào – Tiền truyện Game of Thrones

Tựa gốc: The Hedge Knight Comic

Tác giả: George R. R. Martin

Chuyển dịch: Bapstory.net

Tóm tắt nội dung: Màn đêm buông xuống cuộc đời của một hiệp sĩ cao quý và mang đến bình minh cho người cận vệ của chính hiệp sĩ đó. Tự xưng là “Ser Duncan the Tall”, “The Hedge Knight” bắt đầu chuyến đi đến Ashford Lawn để tìm kiếm danh tiếng và vinh quang như một hiệp sĩ của Bảy vương quốc và đối mặt với nhiều biến cố xảy ra sau đó.

About The Author

Ngo David

Power is Power